Název: Návštěvní služba u novorozenců a kojenců z pohledu sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost
Autoři: Schönbauerová, Andrea
Boledovičová, Mária
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015. 77 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16804
ISBN: 978-80-261-0503-9
Klíčová slova: novorozenec;návštěvní služba;komunitní péče
Klíčová slova v dalším jazyce: newborn;visiting service;community care
Abstrakt: Přípěvek přináší souhrn názorů sester pracujících v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost na otázku znovuobnovení návštěvní služby v domácnostech s novorozenci a kojenci. Zároveň informuje o tom, jak je v současnosti poskytována péče novorozencům v rámci preventivních prohlídek. Data byla získána kvalitativním šetřením prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumného šetření vyplynulo, že v současnosti nejsme dostatečně připravení na poskytování návštěvní služby a její zavedení by vyžadovalo poměrně rozsáhlou reformu současného stavu.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Archeologie 19. a 20. století
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Schonbauerova.pdfPlný text64,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16804

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.