Název: Psychosociální centrum onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň
Autoři: Vachudová, Květoslava
Boudová, Simona
Citace zdrojového dokumentu: RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI.: sborník příspěvků 6.5. 2015. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2015. 77 s. ISBN 978-80-261-0503-9.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Cesta-poznavani-a-vzdelavani-v-osetrovatelstvi-VI.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16808
ISBN: 978-80-261-0503-9
Klíčová slova: onkologické onemocnění;paliativní protinádorová léčba;symptomatická paliativní léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: oncological diseases;palliative cancer treatment;symptomatic palliative treatment
Abstrakt: Pacienti, se kterými se setkáváme, mají za sebou zpravidla část cesty s onkologickým onemocněním. Ve fázi kurativní je cílem navození dlouhodobého stavu plného zdraví. Zcela přirozená je naděje, že dojde k úplnému vyléčení. Pokud se nemoc po léčbě vrátí, je třeba pojmenovat cíle, o které lze usilovat. V paliativní protinádorové léčbě se snažíme o podporu života s nemocí, která je diagnostikovaná jako pokročilá nebo na léčbu nereaguje. Symptomatická paliativní léčba je snahou o udržení co nejvyšší kvality života. Upřímný a otevřený rozhovor na toto téma je náročný pro zdravotníka i pacienta. Poskytujeme prostor a čas, naši pacienti hledají odvahu. Podpora má nekonečně mnoho variant, důležité je nezůstat sám ve chvíli, kdy máme strach. Učíme se hovořit s pacientem i jeho blízkými o tématech, která si sami zvolí. Tým našich spolupracovníků se snaží podělit o problémy psychické, fyzické, sociální i duchovní tak, jak přichází.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Archeologie 19. a 20. století
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI. (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vachudova.pdfPlný text49,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.