Title: Obecné strojní části 1: teoretické základy, spoje, přenosové části, otočná uložení, akumulátory energie, hřídelové spojky
Authors: Hosnedl, Stanislav
Citation: HOSNEDL, Stanislav. Obecné strojní části 1: teoretické základy, spoje, přenosové části, otočná uložení, akumulátory energie, hřídelové spojky. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. vi, 397 s. ISBN 978-80-261-0125-3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: pracovní sešit
workingPaper
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/online/Obecne-strojni-casti-1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16830
ISBN: 978-80-261-0125-3
Keywords: strojní části;spoj;přenosové části;otočná uložení;hřídelové spojky;akumulátory energie
Keywords in different language: machine parts;joint;transmission parts;pivot bearings;shaft connectors;energy storage
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
© Stanislav Hosnedl
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KKS)
Přírodní vědy / Natural science
Monografie / Monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obecne-strojni-casti-1.pdfPlný text21,3 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.