Title: Aplikace Q metodologie v sociologickém empirickém výzkumu: studie českého ekologického zemědělství
Authors: Zagata, Lukáš
Citation: ZAGATA, Lukáš. Aplikace Q metodologie v sociologickém empirickém výzkumu: studie českého ekologického zemědělství. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, 2008. 22 s. (Working Paper No. 08-01).
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Document type: článek
article
URI: https://ff.zcu.cz/kss/veda-vyzkum/pracovni-texty/2008/soubor-6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16855
Keywords: ekologické zemědělství;Q-metodologie
Keywords in different language: organic farming;Q-methodology
Abstract: Tento příspěvek čerpá z diplomové práce „Ekologické zemědělství očima farmářů“, kterou autor obhájil na FSV UK v Praze v červnu roku 2007. Cílem tohoto příspěvku je představení použití Q metodologie v oblasti sociologie z hlediska jejích teoretických východisek, procedurálního postupu a potenciálu překlenout zavedenou dichotomii kvantitativní a kvalitativní varianty sociologického zkoumání. Navzdory zapojení ryze kvantitativní analytické procedury (faktorová analýza) Q metodologie staví na induktivní logice zdůrazňující explorativní charakter zkoumání, který ji přiřazuje k interpretativistickému paradigmatu. V současné době se Q metodologie používá pro analýzu sociálních diskurzů, kterými jsou myšleny pohledy, přístupy, postoje, představy jednajících aktérů ve vztahu k určitému jevu, tématu či problému. Aplikace Q metodologie umožňuje identifikaci existujících ideálně-typických pohledů, které aktéři skupinově sdílejí. Ilustrace použití daného postupu vychází ze studie českého ekologického zemědělství. Strukturální charakteristiky sektoru ekologického zemědělství, jakož i jeho krátká historie částečně zpochybňují samozřejmost očekávaných pozitivních dopadů. Výzkumná otázka dané studie byla vedena právě tímto směrem. Přitom se ptala, zda-li je současné ekologické zemědělství svou praxí, přístupem a prosazovanými hodnotami zúčastněných aktérů dostatečně odlišné od konvenčního (průmyslového) zemědělství tak, že od něj lze očekávat možnost řešení některých soudobých společenských rizik, jak předpokládá oficiální politika. Empirické zkoumání této otázky prostřednictvím Q metodologie odhalilo tři základní perspektivy českých ekologických zemědělců – ekologické zemědělství (1) jako životní způsob, (2) jako zdroj obživy a (3) jako produkce potravin zvláštní kvality. Nalezená klasifikace kriticky přispívá do probíhající diskuse o motivech ekologických zemědělců v Evropě a pozitivním potenciálu tohoto trendu v současné společnosti.
Rights: © Lukáš Zagata
Appears in Collections:Edice pracovních textů Katedry sociologie / Series of working papers Department of sociology (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagata.pdfPlný text530,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.