Title: Protiprávní praktiky komunistického režimu po Únoru 1948 v česko-bavorském příhraničí
Authors: Jílek, Tomáš
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [70-77]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16872
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: státní hranice;Státní bezpečnost;akce Kameny;studená válka;pohraničí stráž
Keywords in different language: state boundaries;State security;events Stones;cold war;border guard
Abstract: Článek se zabývá se kontroverzními praktikami socialistického Československa při ochraně státní hranice - střelbou pohraničníků na prchající neozbrojené osoby, smrtí běženců v elektrických drátech o vysokém napětí a v minových polích, vypouštěním služebních psů k „útoku na volno“ a tzv. akcí KAMENY.
Abstract in different language: The article deals with the controversial practices of socialist Czechoslovakia in protecting the state border - border guards shooting at fleeing unarmed persons, refugees died in the electric wires of high voltage and minefields, the discharge of service dogs to "free run" and so called actions STONES.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jilek.pdfPlný text252,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.