Title: A metric-based approach to speaker change detection
Other Titles: Detekce změny řečníka s využitím vzdálenostního přístupu
Authors: Zochová, Petra
Radová, Vlasta
Citation: ZOCHOVÁ, Petra; RADOVÁ, Vlasta. A metric-based approach to speaker change detection. In: Electronic speech signal processing. Dresden : Technisches Universtät, 2005, p. 356-363. (Studientexte zur Sprachkommunikation). ISBN 3-938863-17-X
Issue Date: 2005
Publisher: Technisches Universtät
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/ZochovaP_2005_Ametric-based
http://hdl.handle.net/11025/16937
ISBN: 3-938863-17-X
Keywords: detekce změny řečníka;BIC;vzdálenostní přístup
Keywords in different language: speaker change detection;BIC;metric-based approach
Abstract: Článek se zabývá problémem automatické detekce změny řečníka. Je navržen nový vzdálenostní algoritmus nazývaný AlgBICMap. Tento algoritmus umožňuje vytvořit BIC (Bayessovské informační kritérium) mapu, která nám dovoluje účinně detekovat oblasti řeči jednotlivých řečníků. Ve srovnání s typickými vzdálenostními přístupy spočívá výhoda navrženého algoritmu v jeho robustnosti, protože algoritmus užívá více informace, nejen informaci poskytnutou sousedními okny. Navíc AlgBICMap algoritmus lze využít také pro úlohy sledování řečníka.
Abstract in different language: The paper deals with the problem of automatic speaker change detection. A new metric-based algorithm, called AlgBICMap algorithm, is proposed in this paper. The AlgBICMap algorithm allows to create a map of BIC (Bayessian Information Criterion), which enables us to detect efficiently fields of speech of individual speakers. In comparison with a typical metric-based approach, the advantage of the proposed algorithm is its robustness because it uses more information, not only information provided by adjacent windows. In addition to that, the AlgBICMap algorithm can be used also for speaker tracking tasks.
Rights: © Petra Zochová - Vlasta Radová
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZochovaP_2006_AlgBICMap-Voicedan.pdfPlný text267,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.