Title: A method for speaker-based segmentation of audio signals
Other Titles: Metoda pro segmentaci audio signálů podle řečníka
Authors: Zochová, Petra
Radová, Vlasta
Citation: ZOCHOVÁ, Petra; RADOVÁ, Vlasta. A method for speaker-based segmentation of audio signals. In: Speech processing: 14th Czech-German workshop. Prague: Academy of sciences of the Czech Republic, 2004, p. 109 - 112. ISBN 80-86269-10-8.
Issue Date: 2004
Publisher: Academy of sciences of the Czech Republic
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/ZochovaP_2004_Amethodfor
http://hdl.handle.net/11025/16939
ISBN: 80-86269-10-8
Keywords: segmentace promluvy podle řečníka;bayesovské informační kritérium;detekce změny řečníka
Keywords in different language: speaker-based segmentation;bayesian information criterion;detection of speaker turn
Abstract: Článek se zabývá úlohou segmentace nahrávky podle řečníka. Cílem úlohy je vydělit z nahrávky úseky, z nichž každý obsahuje co nejdelší promluvu vyslovenou pouze jedniným řečníkem. Metoda popsaná v tomto článku nepotřebuje žádné apriorní znalosti o řečníkovi ani o charakteristikách řečového signálu.
Abstract in different language: The paper deals with the problem of speaker-based segmentation. The goal of this task is to extract homogeneous segments containing the longest possible utterances produced by a single speaker. In the method presented here, no assumption is made about prior knowledge of the speaker or speech signal characteristics (there is no speaker model, no speech model, even the number of speakers in the recording is not known).
Rights: © Petra Zochová - Vlasta Radová
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZochovaP_2004_Amethodfor.pdfPlný text45,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.