Název: Training of speaker-clustered discriminative acoustic models for use in real-time recognizers
Další názvy: Trénování diskriminativních akustických modelů založených na shlucích řečníků pro rozpoznávání řeči pracujícím v reálném čase
Autoři: Vaněk, Jan
Psutka, Josef V.
Zelinka, Jan
Trmal, Jan
Citace zdrojového dokumentu: VANĚK, Jan; PSUTKA, Josef V.; ZELINKA, Jan; TRMAL, Jan. Training of speaker-clustered discriminative acoustic models for use in real-time recognizers. In: Speech processing. Prague: Institute of photonics and electronics AS CR , 2010, p. 152-158. ISBN 978-80-86269-21-4.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Institute of photonics and electronics AS CR
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/16957
ISBN: 978-80-86269-21-4
Klíčová slova: model shlukování řečníků;akustické modelování;automatické rozpoznávání řeči
Klíčová slova v dalším jazyce: speaker-clustered model;acoustics modeling;automatic speech recognition
Abstrakt: Je dobře známo, že akustické modely, založené na informaci o pohlaví řečníka, jsou více akusticky homogenní, a proto dosahují lepších výsledků rozpoznávání než jeden univerzální akustický model v případě, že je pohlaví řečníka úspěšně detekováno, nebo předem známo. Řečníci ovšem nemusí být rozděleni jen do dvou skupin. V tomto článku je popsán algoritmus, který je schopen vytvořit větší množství shluků řečníků. Dále se tento článek zabývá problémem vhodného použití těchto modelů v systémech rozpoznávání řeči pracujících v reálném čase, kde informace od detektoru správného shluku řečníků je často zpožděná nebo nesprávná. Dále jsou ještě v článku diskutovány různé přístupy k začlenění diskriminativních metod při trénování těchto akustických modelů.
Abstrakt v dalším jazyce: It is well known that gender-dependent (male/female) acoustic models are more acoustically homogeneous and therefore give better recognition performance than single gender-independent model in the case where the gender is successfully detected or a priory known. Speakers do not need to be split to two groups only. An algorithm to make higher number of speaker clusters is described in this paper. Further, the paper deals with a problem how to use these gender-based or speaker-clustered acoustic models in a real-time LVCSR where information from an automatic cluster detector is often delayed or incorrect. Moreover, various ways, how to incorporate discriminative training methods into training of the speaker-clustered acoustic models, are discussed in the paper.
Práva: © Jan Vaněk - Josef V. Psutka - Jan Zelinka - Jan Trmal
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KIV)
Články / Articles (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VanekJan_2010_Trainingof.pdfPlný text184,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16957

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.