Title: Robust methodology for TTS enhancement evaluation
Other Titles: Robustní metodologie hodnocení vylepšení systému TTS
Authors: Tihelka, Daniel
Grůber, Martin
Hanzlíček, Zdeněk
Citation: TIHELKA, Daniel; GRŮBER, Martin; HANZLÍČEK, Zdeněk. Robust methodology for TTS enhancement evaluation. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2013, p. 442-449. (Lecture notes in computer science; 8082). ISBN 978-3-642-40584-6.
Issue Date: 2013
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/TihelkaDaniel_2013_Robustmethodology
http://hdl.handle.net/11025/16972
ISBN: 978-3-642-40584-6
Keywords: syntéza řeči;hodnocení;poslechové testy;statistická významnost
Keywords in different language: speech synthesis;evaluation;listening tests;statistical reliability
Abstract: Článek ukazuje na problematické a obvykle zanedbávané aspekty evaluace TTS systémů poslechovými testy. Je ukázáno, že obyčejný náhodný výběr frází k poslechu nemusí pokrýt případy, které jsou relevantní vzhledem k hodnocenému systému TTS. Je také ukázáno, že bez hlubší znalosti distribuce rozdílů v syntetické řeči, získaných porovnáním výstupů základního a hodnoceného systému, nelze vybrat spolehlivou množina frází k evaluaci. Předkládáme tedy, a na skutečných případech ukazujeme metodu, která v případě, že známe distribuci rozdílů, je schopna vyčíslit míru spolehlivosti poslechového testu stejně jako odhadnou pravděpodobnost neplatnosti závěrů získaných z výsledků poslechového testu.
Abstract in different language: The paper points to problematic and usually neglected aspects of using listening tests for TTS evaluation. It shows that simple random selection of phrases to be listened to may not cover those cases which are relevant to the evaluated TTS system. Also, it shows that a reliable phrase set cannot be chosen without a deeper knowledge of the distribution of differences in synthetic speech, which are obtained by comparing the output generated by an evaluated TTS system to what stands as a baseline system. Having such knowledge, the method able to evaluate the reliability of listening tests, as related to the estimation of possible invalidity of listening results-derived conclusion, is proposed here and demonstrated on real examples.
Rights: © Daniel Tihelka - Martin Grůber - Zdeněk Hanzlíček
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TihelkaDaniel_2013_Robustmethodology.pdfPlný text372,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.