Title: Automatic topic identification for large scale language modeling data filtering
Other Titles: Automatická identifikace tématu pro filtraci velkého množství dat pro jazykové modelování
Authors: Skorkovská, Lucie
Ircing, Pavel
Pražák, Aleš
Lehečka, Jan
Citation: SKORKOVSKÁ, Lucie; IRCING, Pavel; PRAŽÁK, Aleš; LEHEČKA, Jan. Automatic topic identification for large scale language modeling data filtering. In:Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2011, p. 64-71. (Lecture notes in computer science; 6836). ISBN 978-3-642-23537-5.
Issue Date: 2011
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/SkorkovskaL_2011_AutomaticTopic
http://hdl.handle.net/11025/16984
ISBN: 978-3-642-23537-5
Keywords: identifikace tématu;jazykové modelování;automatické rozpoznávání řeči
Keywords in different language: topic identification;language modelling;automatic speech recognition
Abstract: Tento článek představuje modul pro identifikaci tématu, který je součástí komplexního systému pro získávání, zpracování a ukládání velkého množství textových dat z webových stránek. Modul zpracovává získaná data a přiřazuje jim klíčová slova z hierarchie témat, která byla vytvořena pro tyto účely. Kvalita identifikace tématu je vyhodnocena dvěma způsoby - za použití klasických měr přesnosti a úplnosti, ale také nepřímo, měřením úspěšnosti ASR systému s použitím tématicky orientovaných jazykových modelů vytvořených z takto automaticky filtrovaných dat.
Abstract in different language: The paper presents a module for topic identification that is embedded into a complex system for acquisition and storing large volumes of text data from the Web. The module processes each of the acquired data items and assigns keywords to them from a defined topic hierarchy that was developed for this purposes and is also described in the paper. The quality of the topic identification is evaluated in two ways - using classic precision-recall measures and also indirectly, by measuring the ASR performance of the topic-specific language models that are built using the automatically filtered data.
Rights: © Lucie Skorkovská - Pavel Ircing - Aleš Pražák - Jan Lehečka
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)
Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SkorkovskaL_2011_AutomaticTopic.pdfPlný text172,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.