Title: On modelling glottal stop in czech text-to-speech synthesis
Other Titles: Modelování rázu v syntéze české řeči z textu
Authors: Matoušek, Jindřich
Kala, Jiří
Citation: MATOUŠEK, Jindřich; KALA, Jiří. On modelling glottal stop in czech text-to-speech synthesis. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2005, p. 257-264. (Lecture notes in computer science; 3658). ISBN 3-540-28789-2.
Issue Date: 2005
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MatousekJ_2005_Onmodellingglottal_1
http://hdl.handle.net/11025/17024
ISBN: 3-540-28789-2
Keywords: syntéza řeči;ráz;čeština
Keywords in different language: speech synthesis;glottal stop;Czech
Abstract: Článek pojednává o modelování rázu pro potřeby syntézy české řeči z textu. Popisuje též fonetické vlastnosti rázu a navrhuje pravidlo pro fonetickou transkripci rázu. V článku jsou představeny dva přístupy k modelování rázu. První pracuje s rázem jako se samostatnou fonetickou jednotkou. Druhý přístup modeluje ráz jako alofón samohlásky. Oba přístupy jsou vyhodnoceny z pohledu automatické segmentace řeči a zejména z hlediska kvality výsledné syntetické řeči. Lepších výsledků bylo dosaženo při modelování rázu jako samostatné fonetické jednotky.
Abstract in different language: This paper deals with the modelling of glottal stop for the purposes of Czech text-to-speech synthesis. Phonetic features of glottal stop are discussed here and a phonetic transcription rule for inserting glottal stop into the sequences of Czech phones is proposed. Two approaches to glottal stop modelling are introduced in the paper. The first one uses glottal stop as a stand-alone phone. The second one models glottal stop as an allophone of a vowel. Both approaches are evaluated from the point of view of both the automatic segmentation of speech and the quality of the resulting synthetic speech. Better results are obtained when glottal stop is modelled as a stand-alone phone.
Rights: © Jindřich Matoušek - Jiří Kala
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MatousekJ_2005_Onmodellingglottal_1.pdfPlný text454,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.