Title: Development of expressive speech synthesis for czech limited domain dialogue system
Other Titles: Vývoj expresivní syntézy řeči pro český dialogový systém v omezené oblasti
Authors: Grůber, Martin
Legát, Milan
Citation: GRŮBER, Martin; LEGÁT, Milan. Development of expressive speech synthesis for czech limited domain dialogue system. In: In: Speech processing 19th czech – german workshop 29th September – 1st October 2009. Prague: Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009, p. 100-106. ISBN 978-80-86269-18-4.
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/MartinGruber_2009_Developmentof
http://hdl.handle.net/11025/17036
ISBN: 978-80-86269-18-4
Keywords: nahrávání dat;nahrávání řečového korpusu;expresivní syntéza řeči;dialogový systém
Keywords in different language: data collection;speech corpus recording;expressive speech synthesis;dialogue system
Abstract: Článek popisuje několik fází vývoje české expresivní syntézy řeči pro dialogový systém s omezenou oblastí. První fáze zahrnuje vytvoření korpusu, který obsahuje přirozené dialogy mezi člověkem a počítačem, metodou Wizard of Oz. Proces nahrávání je popsaný v první části této práce. V další fázi bylo nutné vytvořit expresivní korpus pro potřeby syntézy řeči metodou unit selection. V práci je popsán teoretický návrh a vastní nahrávání takového korpusu. Celý tento výzkum je prováděn v rámci projektu COMPANIONS, jehož cílem je vyvinout český dialogový systém umožňující seniorům komunikovat s počítačem lidskou řečí a povídat si s ním o svých fotografiích.
Abstract in different language: The paper describes several stages of the development of Czech expressive speech synthesis for limited domain dialogue system. The first phase includes the creation of a corpus containing natural human-machine dialogues, gathered using a WoZ technique. The recording setup and the process itself are described in the first part of the paper. In the second phase, an expressive corpus for speech synthesis is created. The theoretical background of the expressive TTS corpus design, the technical measures taken to ensure the corpus appropriateness and the corpus recording process are presented. All this research is being done within COMPANIONS project scenario, where one of the aims is to develop a Czech dialogue system allowing elderly people to reminiscence about their photographs.
Rights: © Martin Grůber - Milan Legát
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MartinGruber_2009_Developmentof.pdfPlný text386,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.