Název: Rodina Lažanských a panství v Chyších od konce 19. století do roku 1947
Autoři: Koudelková, Jana
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2015, roč. 5, č. 1, s. 64-88.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_1_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17084
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Vladimír Lažanský;Prokop Lažanský;Chyše;Karel Čapek;Natálie Huynová;Pavel Huyn
Klíčová slova v dalším jazyce: Vladimír Lažanský;Prokop Lažanský;Chyše;Karel Čapek;Natálie Huynová;Pavel Huyn
Abstrakt: Panství Chyše, nacházející se v západních Čechách, patřilo od roku 1766 rodině Lažanských. Na konci 19. století jej drželi Prokop III., Leopold I., Alexander a Vladimír. Poslední jmenovaný je známý hlavně svým předsednictvím Národopisné výstavy Českoslovanské v roce 1895. Chyše zdědil po svém bratru roku 1891. V městečku pobýval jako domácí učitel několik měsíců roku 1917, později známý spisovatel, Karel Čapek. Vladimír Lažanský umožnil pobývat na svém panství i vzdálené příbuzné Natálii Huynové, kterou sem jezdil navštěvovat její bratr Pavel Huyn, arcibiskup pražský. A to i přes skutečnost, že Vladimír Lažanský církevního hodnostáře Huyna neměl v oblibě. Po smrti hraběte patřilo panství jeho synovi, Prokopovi IV. Lažanskému, a to až do nucené správy roku 1945.
Abstrakt v dalším jazyce: The manor Chyše, located in Western Bohemia, belonged to the family Lažanský since 1766. At the end of the 19th century, it was held by Prokop III., Leopold I., Alexander and Vladimír. Vladimír is known for his presidency of the Czechoslovak Ethnographic Exhibition of 1895. He inherited Chyše from his brother in 1891. Before becoming famous, the writer Karel Čapek lived in this town as a private teacher for several months in 1917. Vladimír Lažanský also allowed his distant relative Natálie Huynová to reside at his manor. While staying there, she was often visited by her brother Paul Huyn, Archbishop of Prague – despite the fact that Vladimír Lažanský did not like him. After Vladimír’s death, the manor belonged to his son Prokop IV. Lažanský, until the receivership in 1945.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 5, č. 1 (2015)
Roč. 5, č. 1 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Koudelkova.pdfPlný text548,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17084

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.