Title: Rodina Lažanských a panství v Chyších od konce 19. století do roku 1947
Authors: Koudelková, Jana
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2015, roč. 5, č. 1, s. 64-88.
Issue Date: 2015
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_1_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17084
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Vladimír Lažanský;Prokop Lažanský;Chyše;Karel Čapek;Natálie Huynová;Pavel Huyn
Keywords in different language: Vladimír Lažanský;Prokop Lažanský;Chyše;Karel Čapek;Natálie Huynová;Pavel Huyn
Abstract: Panství Chyše, nacházející se v západních Čechách, patřilo od roku 1766 rodině Lažanských. Na konci 19. století jej drželi Prokop III., Leopold I., Alexander a Vladimír. Poslední jmenovaný je známý hlavně svým předsednictvím Národopisné výstavy Českoslovanské v roce 1895. Chyše zdědil po svém bratru roku 1891. V městečku pobýval jako domácí učitel několik měsíců roku 1917, později známý spisovatel, Karel Čapek. Vladimír Lažanský umožnil pobývat na svém panství i vzdálené příbuzné Natálii Huynové, kterou sem jezdil navštěvovat její bratr Pavel Huyn, arcibiskup pražský. A to i přes skutečnost, že Vladimír Lažanský církevního hodnostáře Huyna neměl v oblibě. Po smrti hraběte patřilo panství jeho synovi, Prokopovi IV. Lažanskému, a to až do nucené správy roku 1945.
Abstract in different language: The manor Chyše, located in Western Bohemia, belonged to the family Lažanský since 1766. At the end of the 19th century, it was held by Prokop III., Leopold I., Alexander and Vladimír. Vladimír is known for his presidency of the Czechoslovak Ethnographic Exhibition of 1895. He inherited Chyše from his brother in 1891. Before becoming famous, the writer Karel Čapek lived in this town as a private teacher for several months in 1917. Vladimír Lažanský also allowed his distant relative Natálie Huynová to reside at his manor. While staying there, she was often visited by her brother Paul Huyn, Archbishop of Prague – despite the fact that Vladimír Lažanský did not like him. After Vladimír’s death, the manor belonged to his son Prokop IV. Lažanský, until the receivership in 1945.
Appears in Collections:Roč. 5, č. 1 (2015)
Roč. 5, č. 1 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koudelkova.pdfPlný text548,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17084

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.