Název: Zajatecké tábory v Holýšově
Další názvy: Prisoners of war camps in Holysov
Autoři: Hais, Josef
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. Monotematické číslo k 70. výročí svobození západních Čech. 2015, roč. 5, č. 1, s. 91-106.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Dokumenty/Memo/MEMO_2_15.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17094
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: zajatecké tábory;Holýšov;2. světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: prisoner of war camps;Holýšov;world war II
Abstrakt: Zajatecké tábory zřízené v městečku Holýšov během druhé světové války úzce souvisejí s polohou Holýšova – pohraničí Říše a dále s existencí pobočky významných zbrojovek koncernu Hermanna Gőhringa zde. Historie táborů, jejich vězňů i údaje o obětech jsou předmětech tohoto textu.
Abstrakt v dalším jazyce: Prisoner of war camps set up in the town of Holýšov during World War II are closely related to the position of Holýšov - in the border of the Empire, and the existence of branches of major concern armories Hermann Göhring here. The history of the camps, the prisoners as well as data on victims are the subjects of this text.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 5, č. 2 (2015)
Roč. 5, č. 2 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hais.pdfPlný text3,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.