Title: Some experiments on detection of co-channel speech
Other Titles: Detekce překrývající se řeči
Authors: Krivánka, David
Radová, Vlasta
Citation: KRIVÁNKA, David; RADOVÁ, Vlasta. Some experiments on detection of co-channel speech. In: Speech processing 13th czech – german workshop 15th-17th September 2003. Prague: Institute of Photonics and Electronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, p. 154-157. ISBN 80-86269-10-8.
Issue Date: 2004
Publisher: Institute of photonics and electronics AS CR
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KrivankaD_2004_Someexperimentson
http://hdl.handle.net/11025/17110
ISBN: 80-86269-10-8
Keywords: překrývající se řeč;detekce překrývající se řeči;příznaky pro detekci základního hlasivkového tónu;lineární predikce
Keywords in different language: co-channel speech;co-channel speech detection;pitch prediction features;linear prediction
Abstract: Překrývající se řeč nastává v situacích, kdy mluví současně dva nebo více řečníků. Takové situace nastávají například v televizních diskusích, v telefonních hovorech a podobně. Protože úseky řečového signálu, které obsahují více hlasů současně, mohou způsobit problémy v systémech rozpoznávání řeči nebo řečníka, je rozumné je z promluvy určené pro rozpoznávání odstranit. V tomto článku je popsáno několik experimentů využívajích k detekci překrývající se řeči koeficienty, které se v angličtině nazývají pitch prediction feature (PPF).
Abstract in different language: Co-channel speech occurs in situations when one speaker's speech is corrupted by another speaker's speech. Such situations occur for example in TV discussions, telephone calls, etc. Since the parts of speech signal containing multiple voices can cause problems in automatic speech or speaker recognition systems, it is reasonable to avoid the processing of such parts. In this paper we present some experiments with the co-channel speech detection based on so-called pitch prediction feature (PPF.)
Rights: © David Krivánka - Vlasta Radová
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KrivankaD_2004_Someexperimentson.pdfPlný text85,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.