Title: On-line slovník znakového jazyka – přístup přes internet
Authors: Kanis, Jakub
Citation: KANIS, Jakub. On-line slovník znakového jazyka – přístup přes internet. In: Sborník konference INSPO 2012: 17. března 2012, Kongresové centrum Praha. [Praha: BMI sdružení], 2012, s. [1-3].
Issue Date: 2012
Publisher: [BMI sdružení]
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KanisJakub_2012_On-lineslovnik
http://hdl.handle.net/11025/17121
Keywords: online slovník;znaková řeč
Keywords in different language: online vocabulary;sign language
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je představit on-line slovník znakového jazyka, který je výstupem projektu: Potlačení jazykové bariéry sluchově postižených studentů prostřednictvím automatického zpracování jazyka a byl vytvořen ve spolupráci ZČU v Plzni, MU v Brně a UP v Olomouci. Do slovníku lze zadávat hesla mluveného i znakového jazyka a vytvářet tak výkladové i překladové slovníky. Samotná aplikace slovníku je pak rozdělena na veřejnou část, která slouží k prohlížení a vyhledávání ve vytvořeném obsahu a na administrativní část, která slouží k vytváření tohoto obsahu.
Rights: © Jakub Kanis
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJakub_2012_On-lineslovnik.pdfPlný text688,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.