Název: Non-evaluated manipulation of complex CSG solids
Autoři: Segura, Rafael J.
Feito, Francisco R.
de Miras, Juan Ruiz
Citace zdrojového dokumentu: Journal of WSCG. 2004, vol. 12, no. 1-3, p. 403-410.
Datum vydání: 2004
Nakladatel: UNION Agency
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Full/J59.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1714
ISSN: 1213-6972
Klíčová slova: geometrické modelování;pevné látky;booleovské operace
Klíčová slova v dalším jazyce: geometric modelling;solids;boolean operations
Abstrakt: One of the most important problems to solve in Solid Modeling is computing boolean operations for solids (union, intersection and difference). In this paper we present a method to obtain the boolean operators based on covering the solids by simplices without evaluating the boundary. The representation of the obtained solid does not correspond with the minimal boundary of the solid, but using the appropriate algorithms it is possible to calculate some properties of the final solid, such as point-in-polyhedron test, visualization, volume or octree generation. The proposed method is also suitable for complex solids bounded by triangular meshes or CSG with polyhedral primitives.
Práva: © UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 12, number 1-3 (2004)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J59.pdf298,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.