Název: Using a classification tree to speed up rendering of hybrid surface and volume models
Autoři: Ferre, Maria
Puig, Anna
Tost, Dani
Citace zdrojového dokumentu: Journal of WSCG. 2004, vol. 12, no. 1-3, p. 105-112.
Datum vydání: 2004
Nakladatel: UNION Agency
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2004/Papers_2004_Full/I67.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1717
ISSN: 1213-6972
Klíčová slova: objemové vykreslování;hybridní vykreslování;rozhodovací stromy;vizualizační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: volume rendering;hybrid rendering;decision trees;visualization systems
Abstrakt: Hybrid rendering of volume and polygonal model is an interesting feature of visualization systems, since it helps users to better understand the relationships between internal structures of the volume and fitted surfaces as well as external surfaces. Most of the existing bibliography focuses at the problem of correctly integrating in depth both types of information. The rendering method proposed in this paper is built on these previous results. It is aimed at solving a different problem: how to efficiently access to selected information of a hybrid model. We propose to construct a decision tree (the Rendering Decision Tree), which together with an auxiliary runlength representation of the model avoids visiting unselected surfaces and internal regions during a traversal of the model.
Práva: © UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 12, number 1-3 (2004)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
I67.pdf318,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.