Title: Improvements in czech expressive speech synthesis in limited domain
Other Titles: Vylepšení syntézy české expresivní řeči v omezené oblasti
Authors: Grůber, Martin
Matoušek, Jindřich
Citation: GRŮBER, Martin; MATOUŠEK, Jindřich. Improvements in czech expressive speech synthesis in limited domain. In: Speech and computer. Berlin: Springer, 2013, p. 170-180. (Lectures notes in computer science; 8113). ISBN 978-3-319-01930-7.
Issue Date: 2013
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/17187
ISBN: 978-3-319-01930-7
Keywords: expresivní syntéza řeči;výběr jednotky;komunikační funkce
Keywords in different language: expressive speech synthesis;unit selection;communicative functions
Abstract: V naší předchozí práci byla navržena metoda pro určení numerického rozdílu mezi různými expresivními kategoriemi (komunikačními funkcemi). Tato práce navrženou metodu dále rozvíjí a zdokonaluje a přináší zlepšení účinků této metody a zvýraznění jejího dopadu jak na kvalitu syntetické řeči tak na schopnost posluchačů vnímat expresivitu syntetické expresivní řeči. Největší modifikace této metody zahrnují jiný způsob předzpracování expresivních dat a jiný výpočet penalizační matice. Komplexní vyhodnocení dosažených výsledků je provedeno pomocí poslechových testů a dále také pomocnými metrikami.
Abstract in different language: In our recent work, a method on how to enumerate differences between various expressive categories (communicative functions) has been proposed. To improve the overall impact of this approach to both the quality of synthetic expressive speech and expressivity perception by listeners, a few modifications are suggested in this paper. The main ones consist in a different way of expressive data processing and penalty matrix calculation. A complex evaluation using listening tests and some auxiliary measures was performed.
Rights: © Martin Grůber - Jindřich Matoušek
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GruberM_2013_ImprovementsinCzech.pdfPlný text217,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17187

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.