Title: Czech expressive speech synthesis in limited domain: comparison of unit selection and HMM-based approaches
Other Titles: Syntéza české expresivní řeči v omezené oblasti: Porovnání metody výběru jednotek a metody HMM
Authors: Grůber, Martin
Hanzlíček, Zdeněk
Citation: GRŮBER, Martin; HANZLÍČEK, Zdeněk. Czech expressive speech synthesis in limited domain: comparison of unit selection and HMM-based approaches. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2012, p. 656-664. (Lectures notes in computer science; 7499). ISBN 978-3-642-32789-6.
Issue Date: 2012
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/GruberM_2012_CzechExpressive
http://hdl.handle.net/11025/17189
ISBN: 978-3-642-32789-6
Keywords: expresivní syntéza řeči;výběr jednotky;HMM;syntéza řeči;komunikační funkce
Keywords in different language: expressive speech synthesis;unit selection;HMM;speech synthesis;communicative functions
Abstract: Tato práce ze zabývá syntézou expresivní řeči v oblasti omezené na rozhovory mezi člověkem a počítačem na dané téma. Pro syntézu expresivní řeči byly využity dvě různé metody (metoda výběru jednotek a metoda HMM), obě se stejným popisem expresivity pomocí tzv. komunikačních funkcí. Takový popis expresivity se vztahuje na námi omezenou oblast a neklade si za cíl být obecným popisem expresivity v řeči. Výsledná syntetická řeč byla na základě poslechového testu vyhodnocena posluchači. Byla hodnocena jak kvalita řeči, tak schopnost přenášet na posluchače expresivitu. Práce také přináší srovnání obou použitých metod.
Abstract in different language: This paper deals with expressive speech synthesis in a limited domain restricted to conversations between humans and a computer on a given topic. Two different methods (unit selection and HMM-based speech synthesis) were employed to produce expressive synthetic speech, both with the same description of expressivity by so-called communicative functions. Such a discrete division is related to our limited domain and it is not intended to be a general solution for expressivity description. Resulting synthetic speech was presented to listeners within a web-based listening test to evaluate whether the expressivity is perceived as expected. The comparison of both methods is also shown.
Rights: © Martin Grůber - Zdeněk Hanzlíček
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GruberM_2012_CzechExpressive.pdfPlný text119,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.