Title: A way of segmentation of speech recorded simultaneously by two microphones
Other Titles: Návrh postupu pro segmentaci řeči zaznamenané současně dvěma mikrofony
Authors: Fischerová, Petra
Radová, Vlasta
Citation: FISCHEROVÁ, Petra; RADOVÁ, Vlasta. A way of segmentation of speech recorded simultaneously by two microphones. In: SPECOM 2007 Proceedings: 12th International Conference on Speech and Computer, 15-18 October 2007, Moscow. Moskow: Moskow state linguistic university, 2007, p. 246-251. ISBN 6-7452-0110-X.
Issue Date: 2007
Publisher: Moscow state linguistic university
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/FischerovaP_2007_AWayofSegmentation
http://hdl.handle.net/11025/17199
ISBN: 6-7452-0110-X
Keywords: segmentace řeči;dva mikrofony;změna řečníka
Keywords in different language: speech segmentation;two microphones;speaker change
Abstract: Článek se zabývá problémem segmentace řeči, která byla zaznamenána současně dvěma mikrofony. Předpokládáme, že máme stereo signál získaný z rozhovoru mezi dvěma řečníky. Rozhovor byl zaznamenán tak, že každý řečník měl svůj vlastní mikrofon a signál z mikrofonu je uložen v jednom kanálu stereo signálu. I když každý mikrofon zachycuje řeč od obou řečníků, řeč zachycená mikrofonem, který je k řečníkovi blíže, je „čistější“, a proto mnohem užitečnější např. pro rozpoznávání řeči než řeč zachycená vzdálenějším mikrofonem. Naším cílem tedy je nasegmentovat stereo signál s ohledem na to, který řečník právě hovoří. Pro řešení byly navrženy 2 původní velmi účinné metody nazvané CAMP a RESPEC.
Abstract in different language: This paper deals with a problem of segmentation of speech that was recorded by two microphones simultaneously. We suppose that we have a stereo record of an interview between two speakers. The interview is recorded in such a way that each speaker has his/her own microphone and the signal from each microphone is stored in one channel of a stereo signal. Although each microphone receives speech from the both speakers, the speech received by the microphone closer to the respective speaker is much cleaner and much more useful e.g. for speech recognition than the speech received by the farther microphone. Therefore our aim is to segment the stereo signal with respect to which speaker is just speaking. For a solution of this aim we propose two novel highly efficient methods that we call CAMP (Compare AMPlitude method) and RESPEC (REsiduum of SPECtrum).
Rights: © Petra Fischerová - Vlasta Radová
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FischerovaP_2007_AWayofSegmentation.pdfPlný text115,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.