Název: Going beyond the derogative attitude toward knowledge within particular scientific communities
Autoři: Keseljevic, Aleksandar
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2008, č. 3, s. 73-84.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826681_f899/06_keseljevic.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17242
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: znalost;znalostní management;sociální kapitál;intelektuální kapitál;vědecká mezioborovost
Klíčová slova v dalším jazyce: knowledge;knowledge management;social capital;intellectual capital;scientific interdisciplinarity
Abstrakt v dalším jazyce: By establishing his own theoretical model, the author is seeking to approach to knowledge in an entirely new way. From the aspect of substance the author understands knowledge, as the key source of competitive advantage in the markets at the brake of the millennium, as information, cognitive process, and capital. Knowledge is understood in the article as a set of experiences where information is classified into patterns of thought cognitive processes. Cognitive processes are important for understanding of all processes related to knowledge, as knowledge cannot exist without its subject, to which the capacity of cognition is ascribed. Characterizing knowledge as capital brings economic effects to its owners, as it is ascribed certain economic market value to knowledge. Author believes that cohabitation of human, social, and intellectual capital enables un- derstanding knowledge as capital in its full meaning. From a holistic-cognitive aspect the author ar- gues that inadequate understanding of knowledge is a consequence of an over-institutionalization of science within particular scientific communities. The author wishes to stress that adequate and correct understanding of knowledge requires a high level of scientific interdisciplinarity. Deeper understanding of knowledge requires that we overcome the traditional divisions in the scientific community, since this is the only way of going beyond the derogative attitude towards knowledge within particular scientific communities. For economic theory to fully understand knowledge within its own scientific community, it will have to devote less attention to its own expansion, and more to cooperation with other scientific disciplines.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2008)
Číslo 3 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
06_keseljevic.pdfPlný text73,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17242

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.