Název: Miesto symbolov v marketingovej komunikácii
Další názvy: Place of symbols in marketing communication
Autoři: Ďaďo, Jaroslav
Goliášová, Zuzana
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2008, č. 3, s. 98-108.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826684_9552/09_dado_goliasova.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17243
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: symboly;marketingová komunikace;vnímání symbolů
Klíčová slova v dalším jazyce: symbols;marketing communication;perception of symbols
Abstrakt v dalším jazyce: The article is concentrated on a marketing research in the area of application symbols in marke- ting communication. The research has two tendencies. First side observes appearance of symbols in Slovak printed periodic. The research finds out, that symbols occur in advertising, but not all sorts of symbols in the same volume. Colors and persons appear the most frequently. Second side of the research follows perception and appreciation of symbols in commercials sidelong consumers. Outcomes from the research shows that customers realize occurrence of symbols in advertising, thereinafter that symbols influence perception of products and purchase decisions and that differences in perception of symbols exist in dependence on demographic groups. Sponsors and commercial creators of advertising, following the results of the research - it is con- venient to use symbols in communication with market, but it is necessary to consider the selection of a concrete symbol. Within limits it is convenient to involve animals and colors as the symbols in advertisements because they are easily identifiable. Proposals relate to extension of investigation in the area of the application symbols in a marketing communication. Specific orientations are suggested.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2008)
Číslo 3 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
09_dado_goliasova.pdfPlný text253,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17243

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.