Název: Production planning model using REA ontology
Autoři: Vymětal, Dominik
Hučka, Miroslav
Huňka, Miroslav
Kašík, Josef
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2008, č. 4, s. 93-102.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826693_c316/09_vymetal.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17259
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: REA ontologie;plánování výroby;procesní modelování;hodnotové řetězce;obchodní sémantika
Klíčová slova v dalším jazyce: REA ontology;production planning;process modeling;value chains;business semantics
Abstrakt v dalším jazyce: The paper focuses on the enterprise production plan at operational level modeling using the Resource-Event-Agent (REA) modeling framework. The REA modeling framework belongs to value oriented perspective modeling tools rather than to process oriented perspective modeling tools. Its prevailing application area has been accountancy domain. The aim of the paper is to utilize this framework also to other standard domains. Enterprise production planning at operational level is an important part of business process modeling. The paper gradually utilizes value chain oriented approach to the issue. The results are illustrated on the included figures. Then the basic concepts and relationships of the REA modeling framework are described and illustrated. The REA mode- ling framework distinguishes between two elementary processes. They are the exchange process, mostly used in the areas of sales and purchases and the conversion process meaning creation of some new materials or goods. The most important part of the paper is a creation of simple enter- prise production planning model. The production planning model is based on the resource reser- vations. That is why the extended REA ontology had to be introduced with commitments and reser- vations. In the conclusion the main advantages of the REA model approach are emphasized.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2008)
Číslo 4 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
09_vymetal.pdfPlný text504,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.