Název: Regional tourism policy in Slovakia
Autoři: Kučerová, Jana
Makovník, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2009, č. 1, s. 6-13.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1331826698_7231/01_kucerova_makovnik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17267
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: turismus;regionální politika turismu;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;regional tourism policy;Slovakia
Abstrakt v dalším jazyce: Regional tourism policy is a necessary precondition for tourism development in Slovak regions and their competitiveness at the international tourism market. It is based on the set of necessary preconditions. They include attractive tourism potential such as supply, integrated marketing and management, correct and honest co-operation between private and public sector, existing organi- zational structure of tourism from national to regional and local levels, regional information system and of course also positive attitude of inhabitants to tourism development. The regional tourism policy is a system with interconnected subsystems - subsystem of objectives, instruments and incentives and stakeholders, which are organizations and entities responsible for creation, and implementation of regional tourism policy. The objective of this paper is to present results of the secondary and field research, which has been conducted in Slovakia in 2005/2006. Its scientific goal was investigate the conditions for development of methodology of creation and implementation of regional tourism policy applicable in conditions of economic praxis of the Slovak Republic. Research sample created 302 represen- tatives of public sector and 302 representatives of private sector engaged in tourism development in Slovakia. The results demonstrate the fact, that objectives, instruments and stakeholders as subsystem of regional tourism policy are influenced by existing state of tourism development in Slovakia. Slovakian respondents are not satisfied with regional tourism policy and expect systema- tic solution. Based on the analysis of basic aspects of regional tourism policy in Slovakia we have proposed the methodology of creation and implementation of regional tourism policy in Slovakia for self-governing regions. We formulate set of practical recommendations and also methodical is- sues, which can be divided into three main fields - objectives, instruments and main stakeholders.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2009)
Číslo 1 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
01_kucerova_makovnik.pdfPlný text303,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.