Název: Modelování procesů s prvky mobility
Další názvy: Modelling processes with elements of mobility
Autoři: Kozel, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2011, č. 3, s. 130-140.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1346065779_6c10/2011_03_kozel.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17410
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: mobilita;obchodní proces;BPMN;mobilní proces;umístění založené na službách
Klíčová slova v dalším jazyce: mobility;business process;BPMN;mobile process;location based services
Abstrakt v dalším jazyce: Latest observations of IT development show that customers started to prefer mobility of devices and services recently. We can see the shift from desktop PCs to laptops, netbooks and tablets, from wired lines to wireless mobile network connection. It proves (confirms) the so-called Law of Mobility, which was formulated by Russell McGuire and which says that “the value of any product or service grows with its mobility” [9]. Mobile devices and technologies already offer number of multimedia and entertainment possibilities. They but also have the vast potential for utilization in business informatics for the support of different business processes. This text is focused mainly on the problem of support of mobile processes, but the possibility to transform selected static processes to the mobile ones can be also considered. Business process modelling is based on visual models well understandable for all people parti- cipating in the process of business analysis. Business Process Model Notation (BPMN) is widely used tool for business modelling. The article first discusses BPMN’s ability to deal with mobile business processes and introduces some suggestions for its extension in order to describe and mark better mobility in business process modelling. The second part of the article introduces basic terminology of the area and the next one analyses different aspects of mobility (time, location, posi- tion context). Useful “mobile” extensions of BPMN, like positional events, mobile activities, mobile participants etc. are developed at the end of the article.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2011_03_kozel.pdfPlný text215,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17410

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.