Název: Determinanty prínosu outsourcovania služieb vo verejnom sektore
Další názvy: Source identification of potential malfunction of balanced scorecard system and its influence on system function
Autoři: Mikušová Meričková, Beáta
Vozárová, Zuzana
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2012, č. 3, s. 63-75.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1379591075_128d/2012_03+Determinanty+prinosu+outsourcovannia+sluzieb+ve+verejnom+sektoru.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17459
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: outsourcing služby ve veřejném sektoru;řízení zakázky;principy BSC;teorie principal agent
Klíčová slova v dalším jazyce: outsourcing services in public sector;contract management;principal-agent theory;critical area of the BSC
Abstrakt v dalším jazyce: The public sector efficiency can be understood as the systematic rational decision about the public policy goals and the arrangements of its obtaining. Demonopolisation of public service production and the alternative service delivering arrangements in public sector can be marked as the one of conditions of such decision. Outsourcing services in public sector with is one of the most prevalent types of the alternative service delivering arrangements. To put outsourcing in perspective, it is necessary to consider pros and cons of internal and external forms of delivery. Concerning the positive potential of outsourcing, the relevant literature proposes that outsourcing may, but need not, improve individual choice, cost-effectiveness and the quality of delivery, equity and to some extend also expenditure control. On the other hand, many authors provide important arguments describing weak points of outsourcing and some risks connected with outsourcing services in public sector. The main reason, why outsourcing does not produce the expected results and even creates perverse effects in effectiveness and quality of outsourced services, is the improper implementation of contract management. This paper seeks to answer the question what factors account for success in outsourcing services in public sector by developing a explanatory model of outsourcing performance dependent on selected factor connected with contract management such as competition, ex ante evaluation of external supplier, contract monitoring, contract duration, contract payment and test it empirically. This study uses a quantitative approach to investigate the research question and analyze the original collected survey data from own research supported by the Czech Science Foundation GACR under the contract No. P403/10/1892: Optimizing outsourcing in the public sector and by Matej Bel Univerzity Grant Agency under the contract No.UGA I-11-001-02.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.