Název: Effect of management systems ISO 9000 and ISO 14000 on enterprises’ awareness of sustainability priorities
Autoři: Pawliczek, Adam
Piszczur, Radomír
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2013, č. 2, s. 66-80.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1404723510_2ee1/2013_2+Effect+of+Management+Systems+ISO+9000+and+ISO+14000+on+Enterprises%C2%B4Awareness+of+Sustainability+Priorities.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17498
ISSN: 1212-3609 (Print)
2336-5604 (Online)
Klíčová slova: systém řízení;ISO 9000;ISO 14000;priority udržitelnosti;dotazníkové šetření;české a slovenské podniky
Klíčová slova v dalším jazyce: management system;ISO 9000;ISO 14000;sustainability priorities;questionnaire research;czech and slovak enterprises
Abstrakt v dalším jazyce: Presented paper discusses influence of implemented quality and environmental management systems ISO 9000 and ISO 14000 on enterprise sustainability (CSR) priorities. The paper brings original results and comments on realized and processed questionnaire research concerning approx. 700 companies operating through the Czech and Slovak Republic, called “Adaptability of entrepreneurship”, financed by Silesian University in Opava. The paper evaluates difference in enterprise top management sustainability priorities awareness as an effect of implementation of ISO QMSs. The performance of four groups of companies (non ISO implemented, ISO 9000 implemented, ISO 14000 implemented and both ISO 9000 and 14000 implemented) is compared. There were selected seven criteria for evaluation, which can be marked as enterprise sustainability priorities plus three criteria to categorize enterprises. Four hypotheses were tested. The results show visible improvement in awareness of selected priorities at companies with implemented ISO QMS. Problematic and results are discussed and compared with professional literature.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Číslo 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
2013_2 Effect of Management Systems ISO 9000 and ISO 14000 on Enterprises_Awareness of Sustainability Priorities.pdfPlný text942,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17498

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.