Název: The intensity of the expression of mobbing in employees´ relations at lithuanian organizations
Autoři: Vveinhardt, Jolita
Štreimikienė, Dalia
Citace zdrojového dokumentu: E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2015, č. 4, s. 53-67.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Technická univerzita v Liberci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.ekonomie-management.cz/download/1449656486_2c49/04_THE+INTENSITY+OF+THE+EXPRESSION+OF+MOBBING.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17642
ISSN: 2336-5604 (Online)
1212-3609 (Print)
Klíčová slova: mobbing;chování;konflikt;chování zaměstnanců;vztahy zaměstnanců;mezilidské vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: mobbing;behaviour;conflict;employees behaviour;employees relations;interpersonal relations
Abstrakt v dalším jazyce: The authors present general review of the literature, present the results of the empirical research on the expression intensity of mobbing in employees’ relations in organizations. The expression of mobbing in employees’ relations has been identified in the organizations of different activity type. The expression of mobbing in employees’ relations has been identified in the organizations of different activity type. When comparing organizations of private and public sectors, the tendency that the expression of mobbing is more intensive in the private sector, especially in economical activities of agriculture and mining as well as querying, manifests. The hypothesis that mobbing is not only psychological but also managerial problem has been confirmed; it is more relevant for organizations of the private sector in Lithuania. This is influenced by poorly developed management culture and the lack of managerial knowledge, which is characteristic for management personnel. Lithuania as well as other post-Soviet countries has not performed the researches on mobbing phenomenon broadly and deeply by emphasizing managerial reasons of the phenomenon. The researches on mobbing disclose the ‘sensitive’ areas, which influence the internal climate of national capital’s organizations, the development of their competitiveness and the improvement of the corporate country investment climate. The originality of this research is presupposed not only by the fact that the situation in private and public sectors has been surveyed but also that it has been tried to identify the spread of mobbing among different fields of professional activity. In the case of this research 21 fields of professional activity have been included. During the research higher than medium expression of mobbing has been identified in the field of people health care and social work, which consist of the organizations of both public and private capital (in which more significant mobbing intensity has been identified) in Lithuanian context. It would be relevant to elaborate the research in striving to disclose differences in the culture of organizations’ management.
Práva: © Technická univerzita v Liberci
CC BY-NC 4.0
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2015)
Číslo 4 (2015)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
04_THE INTENSITY OF THE EXPRESSION OF MOBBING.pdfPlný text1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.