Title: Oxidation - inhibited electroless preparation of (CdZn)Te - Au contacts
Authors: Belas, Eduard
Grill, Roman
Moravec, Pavel
Vasylchenko, Igor
Citation: Electroscope. 2016, č. 1.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/17666
http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c1.pdf
ISSN: 1802-4564
Keywords: zlaté elektrické kontakty;(CdZn)Te;injekce;surface treatment
Keywords in different language: gold contacts electrolessly;(CdZn)Te;injection;povrchová úprava
Abstract: V článku jsou studovány elektrické a mechanické vlastnosti zlatých elektrických kontaktů nanesených na sloučeninu (CdZn)Te z vodného a metanolového roztoku bez použití elektrolýzy. Zatímco kontakty nanesené na vertikální plochy materiálu vykazovaly silnou injekci nosičů náboje při napětích větších než 100 V, kontakty nanesená na plochy horizontální injekci nevykazovaly. Tento jev jsme vysvětlili rozdílnou krystalovou orientací kontaktovaných povrchů. Po aplikaci dodatečných povrchových úprav a doplnění ochr anné elektrody („guard ring“) jsme získali materiál vykazující vysoký specifický odpor 1011 Ωcm. Kontakty nanesené z roztoku na bázi alkoholu vykazovaly oproti kontaktům z roztoku vodného jak lepší mechanické vlastnosti (adheze a homogenita), tak i mírně l epší elektrické vlastnosti (volt - ampérové charakteristiky).
Abstract in different language: Gold contacts electrolessly deposited on (CdZn)Te surface from methanol and water - based solutions were studied. We have observed strong injection at voltages higher than 100 V that disa ppeared when using contacts on lateral sides instead of bottom ones. In our opinion this phenomenon depends on crystallographic orientation of contact surfaces. After additional surface treatment and applying guard ring we have obtained sample with bulk sp ecific resistivity of 1011 Ωcm. Alcohol - based contacts showed better mechanical (adhesion and uniformity) and very similar electrical (I - V curves) properties in compliance with water - based ones.
Rights: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c2.pdfPlný text500,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.