Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBelas, Eduard
dc.contributor.authorGrill, Roman
dc.contributor.authorMoravec, Pavel
dc.contributor.authorVasylchenko, Igor
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2016-02-04T06:46:31Z
dc.date.available2016-02-04T06:46:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationElectroscope. 2016, č. 1.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17666
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c1.pdf
dc.description.abstractV článku jsou studovány elektrické a mechanické vlastnosti zlatých elektrických kontaktů nanesených na sloučeninu (CdZn)Te z vodného a metanolového roztoku bez použití elektrolýzy. Zatímco kontakty nanesené na vertikální plochy materiálu vykazovaly silnou injekci nosičů náboje při napětích větších než 100 V, kontakty nanesená na plochy horizontální injekci nevykazovaly. Tento jev jsme vysvětlili rozdílnou krystalovou orientací kontaktovaných povrchů. Po aplikaci dodatečných povrchových úprav a doplnění ochr anné elektrody („guard ring“) jsme získali materiál vykazující vysoký specifický odpor 1011 Ωcm. Kontakty nanesené z roztoku na bázi alkoholu vykazovaly oproti kontaktům z roztoku vodného jak lepší mechanické vlastnosti (adheze a homogenita), tak i mírně l epší elektrické vlastnosti (volt - ampérové charakteristiky).cs
dc.format5 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectzlaté elektrické kontaktycs
dc.subject(CdZn)Tecs
dc.subjectinjekcecs
dc.subjectsurface treatmentcs
dc.titleOxidation - inhibited electroless preparation of (CdZn)Te - Au contactsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedGold contacts electrolessly deposited on (CdZn)Te surface from methanol and water - based solutions were studied. We have observed strong injection at voltages higher than 100 V that disa ppeared when using contacts on lateral sides instead of bottom ones. In our opinion this phenomenon depends on crystallographic orientation of contact surfaces. After additional surface treatment and applying guard ring we have obtained sample with bulk sp ecific resistivity of 1011 Ωcm. Alcohol - based contacts showed better mechanical (adhesion and uniformity) and very similar electrical (I - V curves) properties in compliance with water - based ones.en
dc.subject.translatedgold contacts electrolesslyen
dc.subject.translated(CdZn)Teen
dc.subject.translatedinjectionen
dc.subject.translatedpovrchová úpravaen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r10c1c2.pdfPlný text500,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.