Název: How to rework underfilled BGA
Autoři: Dušek, Karel
Tichý, Pavel
Šimek, Miroslav
Klof, Radek
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2016, č. 1.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17667
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: BGA;mechanická stabilita;podlepení;frézka
Klíčová slova v dalším jazyce: BGA;mechanical stability;backing;milling machine
Abstrakt: Součástka s pouzdrem BGA se stala jednou z nejvíce populárních díky vysoké míře integrace. Pouzdra BGA jsou čím dál tím menší a elektronická zařízení se stávají lehčími. Díky tomu jsou taková zařízení náchylnější na mechanické namáhání. Pro zvýšení mechanické stability, spo lehlivosti a životnosti zařízení se pouzdra fixují na DPS pomocí podlepení ( “ underfill“). N icméně při opravě podlepených součástek hrozí nebezpečí poškození pájecích plošek u DPS. Cílem článku je představit možný způsob opravy podlepených s oučástek pomocí velmi jemné frézky, která byla za tímto účelem vyvinuta v laboratořích LVR na ČVUT v Praze.
Abstrakt v dalším jazyce: A Bal l Grid Array (BGA) component has become one of the most popular packaging alternatives for high density integrated electronics devices. BGA packages become smaller and electrical equipment has become lighter, therefore such equipment is more sensitive to m echanical stress. Therefore the underfill of the chips is used to improve the lifetime and reliability of electronic equipment. On the other hand there are issues with removing of the underfilled component from the printed circuit board (PCB) without damag ing the PCB together with soldering pads. The goal of this article is to present the rework possibility of underfilled c omponents , when a very fine milling machine was develop ed for the components rework purposes in LVR at CTU in Prague.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r10c1c3.pdfPlný text355,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.