Název: Spectrometer for toxic gases detection with pyroelectric multispectral detector
Autoři: Kroutil, Jiří
Laposa, Alexandr
Husák, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2016, č. 1.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2016/Cislo1_2016/r10c1c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17671
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: spektometr;plyny;infračervené záření
Klíčová slova v dalším jazyce: spectrometer;gases;infrared radiation
Abstrakt: Článek se zabývá návrhem spektrometru pro detekci plynů s pyroelektrickým vícespektrálním detektorem. Detekce toxických plynu je velmi důležitá v mnoha oblastech jako v automobilovém, leteckém, chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, lékařství, životním prostředí. Navržený spektrometr je založen na principu interakce plynu a infračerveného záření. V případě absorpce fotonu mluví me o infračervené spektrometrii. V našem případě je využito blízké infračervené spektrum.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the paper is to present results of design spectrometer for toxic gases detection with pyroelectric multispectral detector. Sensing of toxic gases is very important in many applications. Automotive, defense, aerospace, agriculture,chemicalindustry, medicine, environmental,food and drink are many important markets for chemical and biological sensors. Principle of designed spectrometers is the interaction of the infrared radiation with studied gases. In the case of photon absorption, we are talking about infrared absorption spectroscopy.In our case, near-infrared spectrum is used.
Práva: Copyright © 2015 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2016)
Číslo 1 (2016)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r10c1c7.pdfPlný text395,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.