Title: Optimalizace triangularizovaného modelu terénu pro výpočet vrstevnic
Other Titles: Optimization of the Triangulated Terrain Model for Contour Lines Computation
Authors: Baierová, Christine
Advisor: Kolingerová, Ivana
Referee: Skorkovská, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17844
Keywords: triangularizace;triangulace;vrstevnice;tin
Keywords in different language: triangulation;contour;line;tin
Abstract: Práce se zabývá možnostmi úprav v nepravidelných trojúhelníkových sítích na základě lokálního prohazování hran. Cílem je síť optimalizovat tak, aby na ní mohly být automaticky vypočítány co nejlepší vrstevnice. Rozhodnutí, zda tato kombinace může vyprodukovat lepší vrstevnice, se děje na základě použitého kritéria hodnocení kvality vrstevnic.
Abstract in different language: This work explores possibilities in the area of optimization triangulated irregular network based on local edge swapping. The goal of this work is to modify triangulated irregular network (TIN) for producing the best contour lines. The decision which combination is better for computing contour lines is based on used criterion of quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,95 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A11B0309P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce111,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A11B0309P-posudek.pdfPosudek oponenta práce309,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A11B0309P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce97,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.