Title: Editor pro tvorbu gamebooků
Other Titles: Editor for creating gamebooks
Authors: Sido, Jakub
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17858
Keywords: xml;hry na hrdiny;přechodové grafy;editor
Keywords in different language: xml;role playing games;directed graph;editor
Abstract: Herní knihy jsou takové knihy, ve kterých čtenář řídí dějovou linii příběhu. Tato práce se zabývá možnostmi přesunutí klasických herních knihy do elektronické podoby. Je zaměřena na tvorbu herního systému, který dokáže obsáhnout komplexnost těchto děl, dále pak na vývoj programu - editoru, ve kterém bude možné tyto mnohdy rozsáhlé knihy vytvářet, editovat a následně uložit pro distribuci. V první části jsou analyzovány prvky, které jsou v tomto oboru používány, následně je popsán mnou vytvořený systém. Druhá část popisuje návrh editoru a způsob jeho implementace včetně ověření jeho funkcionality.
Abstract in different language: In gamebooks the reader is the one who controls the storyline. This work deals with the possibilities of transforming the classic gaming books into electronic form. It is focused on creating a game system, which is able to capture the complexity of those works, as well as the development of the program - editor where is possible to create, edit and then save those often large books for distribution. The first part analyzes the elements that are used in this field and describes the system created by me. The second part describes the design of the editor and the manner of its implementations, including verification of its functionality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dokumentace.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0161P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce328,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0161P-posudek.pdfPosudek oponenta práce356,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0161P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce109,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.