Title: Vytvoření výukového programu pro výuku předmětu UZI
Other Titles: Creation of learning program for UZI learning
Authors: Strolený, Josef
Advisor: Matoušek, Václav
Referee: Mouček, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17867
Keywords: znalost;znalostní systémy;získávání znalostí;inference;inferenční sítě;bayesovský přístup;bayesovská síť
Keywords in different language: knowledge;knowledge system;knowledge acquisition;inference;inferential network;bayesian inference;bayesian network
Abstract: Tato práce se zabývá vytvořením výukových materiálů pro výuku znalostního inženýrství. Práce popisuje způsoby reprezentace znalostí, způsoby usuzování a Bayesovský přístup. Student by měl po přečtení práce znát základní možnosti tvorby znalostních systémů a být seznámen s jejich výhodami a nevýhodami.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with creation of learning materials for knowledge engineering. The thesis describes ways of knowledge representation and methods of inference and Bayesian inference. Student should know common ways of knowledge system creation and should know about methods advantages and disadvantages after reading this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12B0169P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce221,14 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12B0169P-posudek.pdfPosudek oponenta práce281,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12B0169P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce103,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.