Title: Mobilní aplikace pro sběr experimentálních dat a metadat
Other Titles: Mobile application for collection of experimental data and metadata
Authors: Hošek, Jaroslav
Advisor: Ježek, Petr
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17868
Keywords: mobilní aplikace;android;webová služba;Java;restful;eeg;spring;resttemplate;ormlite;odml
Keywords in different language: mobile application;android;web service;Java;restful;eeg;spring;resttemplate;ormlite;odml
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro sběr dat a metadat z experimentů. V první části jsou vysvětleny důvody vývoje mobilního klienta a teoretické pozadí nezbytné pro vývoj mobilních aplikací. Dále jsou zmíněny nejrozšířenější platformy pro mobilní zařízení a vhodné nástroje a systémy pro tvorbu aplikací. Struktura šablon je popsáná formátem odML. Též jsou zpracovány požadavky na funkcionalitu aplikace. Závěrečná část je věnována implementaci aplikace.
Abstract in different language: This master thesis deals with the development of mobile application for collection of experimental data and metadata. The reason for development of the application and theoretical background of mobile applications development are explained in the first part. Next the most widely used platforms for mobile devices and appropriate tools and systems for creating applications are described. The structure of layout is described by odML data format. The functionality requirements are summarized as well. Last part describes implementation of the application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HosekDP.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0005Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce397,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0005Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce294,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0005Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce275,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.