Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLipka, Richard
dc.contributor.authorMoulis, Jan
dc.contributor.refereePešička, Ladislav
dc.date.accepted2015-06-15
dc.date.accessioned2016-03-15T08:38:41Z-
dc.date.available2014-09-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:38:41Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-14
dc.identifier63119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17887
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problémem vizualizace časových os a historických událostí, reprezentovaných grafem událostí. Hlavní důraz je zde kladen na vztahy a vazby mezi těmito událostmi a interaktivitu vizualizace. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky o času a grafech, možnosti jejich reprezentace, druhy interakce a existující nástroje pro zobrazení času, událostí a grafů. Hlavním cílem a výstupem práce je aplikace, která dokáže časovou osu a graf událostí zobrazit a zároveň je rozšířena o interaktivní prvky, které vylepšují a doplňují samotnou vizuální reprezentaci. Součástí práce je také výkonnostní testování výsledné aplikace, ověření vizuální reprezentace na reálných a umělých datech a shrnutí pozitiv a negativ vizualizace a aplikace jako celku.cs
dc.format98 s. (133 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizualizace časové osycs
dc.subjectvizualizace grafucs
dc.subjectčasová osacs
dc.subjectčascs
dc.subjectgraf událostícs
dc.subjectgrafcs
dc.subjectudálostcs
dc.titleVizualizace časové osycs
dc.title.alternativeTimeline visualizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with visualization of timeline and historical events, represented by the graph of events. The main emphasis is focused on the relationships and connections between those events and interactivity with the visualization. This thesis summarizes the theoretical knowledge, possibilities of visual representation, types of interaction and existing tools for time, events and graph visualization. The main goal and outcome of this work is the application for timeline and graph visualization. The application also includes an interactive elements that enhance and complement the visual representation. This thesis also includes performance testing of the application, verification of visual representation on real and artificial data and summarizes positives and negatives both the visualization and the application.en
dc.subject.translatedtimeline visualizationen
dc.subject.translatedgraph visualizationen
dc.subject.translatedtimelineen
dc.subject.translatedtimeen
dc.subject.translatedgraph of eventsen
dc.subject.translatedgraphen
dc.subject.translatedeventen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Moulis_A13N0118P_DP.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0118Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce377,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0118Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce572,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0118Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce256,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.