Title: Univerzální asistent pro Android
Other Titles: Multipurpose assistant for Android
Authors: Pavlík, Jan
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Kratochvíl, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17898
Keywords: mobilní aplikace;android;osobní asistent;integrace informací;správa času;kalendář;úkoly;budíky;chytré funkce
Keywords in different language: mobile application;android;personal assistant;collecting information;time management;calendar;tasks;alarms;smart functions
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikace pro mobilní zařízení, které se zabývají organizací a plánováním času. První část práce popisuje možnosti integrace informací z různých informačních zdrojů, které jsou dostupné pro zařízení na platformě Android. Teoretická část práce také obsahuje srovnání nejlépe prodávaných a nejlépe hodnocených aplikací pro správu času. Hlavním cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci pro organizaci a plánování času pro operační systém Android. Aplikace bude integrovat informace z různých zdrojů a na základě těchto informací bude usnadňovat uživatelům organizaci času.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on time management applications for mobile devices. The first part deals with possibilities and methods for collecting information from different sources that are available from Android devices. The theoretical part also includes an overview of the best-selling and top rated applications for time management. The main goal of this thesis is to design and develop a time management application for operating system Android. The application will collect information from different sources and help users with managing their time by processing these information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A12N0080P.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0080Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce648,23 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0080Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce319,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0080Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce241,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.