Title: Vývoj aplikací v otevřeném prostředí CAx systémů
Other Titles: Development of Application in Open Interface of CAx Systems
Authors: Polák, Roman
Advisor: Janda, Petr
Referee: Vaněček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17905
Keywords: cax;vývoj aplikací;otevřené prostředí;strojní inženýrství
Keywords in different language: cax;application development;open interface;machinery engineering
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možnostmi tvorby vlastních aplikací v nejznámějších CAx systémech využívaných ve strojním inženýrství. V práci jsou uvedeny základní principy práce v těchto systémech, které se běžně využívají v konstrukční praxi. Dále práce blíže analyzuje nástroje pro tvorbu vlastních aplikací, včetně přizpůsobení ve vybraném CAx systému Siemens NX využívaném ve výzkumu v rámci Regionálního technologického instituty Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Na základě těchto principů, s využitím zmíněných nástrojů, je navržena aplikace zjednodušující konstrukční procesy z hlediska celkové časové náročnosti.
Abstract in different language: This master thesis deals with the possibility of making own application in the best known CAx systems. The first part is dedicated to the general basic principles of mechanical engineering, which are used in design practice. Further this thesis analyses CAx systems and their possibilities of programming, closer the possibilities of programming tools in CAx system Siemens NX, which is used in research on Regional Technological Institute at University of West Bohemia. On the basis of this knowledge is developed application, which is designed to make work easier and faster in repetitive work processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polak_Roman.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A12N0081Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce315,28 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A12N0081Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce779,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A12N0081Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce204,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.