Title: Návrh, modelování a řízení mobilního robotu s Ackermanovým řízením
Other Titles: Design, modeling and control of mobile robot with Ackerman steering
Authors: Batěk, Petr
Advisor: Flídr, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17911
Keywords: autonomní robot;inteligentní auto;sledování čáry;vestavěný systém
Keywords in different language: autonomous robot;intelligent car;line following;embedded system
Abstract: Bakalářská práce pojednává o návrhu a vývoji řízení autonomního robotu. Popisovány jsou nejrozšířenější typy podvozků kolových vozidel, jejich matematické modely a zvláštní důraz je kladen na roboty s Ackermanovým řízením. Práce se také věnuje elektronickým akčním členům, řídícím jednotkám a jejich vzájemnému softwarovému propojení. Výsledkem práce je autonomní mobilní robot, který tvoří tzv. embedded systém řízený mikroprocesorem z řady ARM Cortex-M.
Abstract in different language: The bachelor's thesis discusses a design and a development of an autonomous robot control. The most common types of wheeled vehicle chassis are described with their mathematical models. A special emphasis is placed on robots with Ackermann steering. The work deals with electronic actuators, control units and their mutual software interconnection. The result is an autonomous mobile robot, which forms an embedded system cotrolled by a microprocessor ARM Cortex-M.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPBatek.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Batek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Batek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,67 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.