Title: Plánování trajektorie mobilního robotu
Other Titles: Path planning of mobile robot
Authors: Jirovský, Michal
Advisor: Flídr, Miroslav
Referee: Punčochář, Ivo
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17948
Keywords: plánování trajektorie;rrt algoritmus;voroného diagram;mobilní robot;optimalizace naplánovaných cest
Keywords in different language: path planning;rrt algorithm;voronoi diagram;mobile robot;optimalization of planned paths
Abstract: Tato práce se zabývá plánováním trajektorie mobilního robotu ve spojitém prostředí. Plánování trajektorie je provedeno pomocí RRT algoritmu a Voroného diagramu. Nalezené trajektorie jsou optimalizovány pomocí kubického interpolačního splinu nebo Bézierovy křivky. V závěru práce jsou uvedeny výsledky získané při simulaci algoritmů.
Abstract in different language: This thesis deals with path planning of mobile robot in a continuous environment. Path planning is realize using RRT algorithm and Voronoi diagram. Found paths are optimized using a cubic spline interpolation or Bezier curves. End of work contains the results of simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jirovsky.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jirovsky-v.pdfPosudek vedoucího práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Jirovsky-o.pdfPosudek oponenta práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jirovsky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.