Title: Metody odhadu polohy pohybujícího se objektu na základě obrazové informace
Other Titles: Methods of estimating the position of a moving object based on visual information
Authors: Kiráľ, Lukáš
Advisor: Flídr, Miroslav
Referee: Ryba, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17950
Keywords: počítačové vidění;detekce pohybu;triangulace;Kalmanův filtr
Keywords in different language: computer vision;motion detection;triangulation;Kalman filter
Abstract: Tato práce se zabývá odhadem polohy pohybujícího se objektu v prostoru pomocí Kalmanova filtru, kde jsou jako měření použity údaje získané na základě obrazových dat a následné triangulace. V první části je uveden přehled možných metod detekce pohybu v obraze. Dále jsou využity dvě kamery pro triangulaci a získání polohy objektu v prostoru. Tyto souřadnice jsou potom použity jako měření pro Kalmanův filtr a rozšířený Kalmanův filtr. Nakonec jsou zhodnoceny výsledky navrhovaného postupu.
Abstract in different language: This work deals with the estimation of a moving object position in space using the Kalman filter, where data based on image and subsequent triangulation are used as measurement. In first part, there is an overview of the possible methods of motion detection in the image. Then two cameras are used to triangulate and obtain the position of an object in space. These coordinates are used as measurement for the Kalman filter and the extended Kalman filter. Finally, the evaluation of the results of the proposed procedure is given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kiral-v.pdfPosudek vedoucího práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kiral-o.pdfPosudek oponenta práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kiral-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.