Title: Datová analýza veřejně dostupných meteorologických dat
Other Titles: Data analysis of publicly available meteorological data
Authors: Kubát, Michal
Advisor: Zápotocká, Andrea
Referee: Hering, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17953
Keywords: předpověď;měření;fronta;střední hodnota
Keywords in different language: forecast;measurement;front;mean value
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o datové analýze veřejně dostupných meteorologických dat. Hlavním cílem práce je posouzení přesnosti již stanovených předpovědí počasí a vlivu přechodu atmosférické fronty na změnu počasí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the data analysis of publicly available meteorological data. The main goal is to assess the accuracy of those already provided weather forecast and the impact of the transition atmospheric fronts to change the weather.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubat.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubat-v.pdfPosudek vedoucího práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kubat-o.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubat-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,49 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.