Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVávra, František
dc.contributor.authorLe Van, Tomáš
dc.contributor.refereeKoláček, Jan
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:40:02Z-
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:40:02Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-20
dc.identifier63513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/17974
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím poznatků z teorie sázek při sportovním kurzovém sázení. Konkrétně je vybráno sázení u dlouhodobých soutěží na výhru domácích, remízu či výhru hostů, tzv. "1-0-2" sázení. Cílem práce je pak využití tohoto sázení jako jednoho z možných investičních nástrojů. Problematika efektivního sázení je řešena členěním zápasů do skupin podle vybraných kritérií a následným odhadováním parametrů multinomického rozdělení pro tyto tři základní jevy. Skupiny, ze kterých se parametry odhadují, jsou vytvářeny na základě průběžných výsledků v dané soutěži. V praktické části práce jsou pak simulovány strategie sázení na nejvyšší české, německé a anglické fotbalové soutěže.cs
dc.format53 s., iii s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkurzové sázenícs
dc.subjectfotbalcs
dc.subjectproporcionální sázenícs
dc.subjectinvestovánícs
dc.subjectmultinomické rozdělenícs
dc.subjectodhadování prametrůcs
dc.titleStatistické a rozhodovací postupy při sázenícs
dc.title.alternativeStatistical and decision-making procedures in bettingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with using the knowledge of betting theory for fixed odds sports betting. More specifically, betting on long-term competition on home-win, draw or away-win was chosen, which is sometimes called "1-0-2" betting. The main objective is to use this betting as one of the possible investment instruments. The issue of effective betting is solved by sorting matches into groups according to the selected criteria and then estimating parameters of multinomial distribution for these three basic elements. The groups, from which the parameters are estimated, are created on the basis of the current results in the competition. In the practical part of the thesis, there are betting strategies simulated at the highest Czech, German and English football leagues.en
dc.subject.translatedfixed odds bettingen
dc.subject.translatedfootballen
dc.subject.translatedproportional bettingen
dc.subject.translatedinvestingen
dc.subject.translatedmultinomial distributionen
dc.subject.translatedparameters estimationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A13N0019P.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_LeVan.pdfPosudek vedoucího práce109 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_LeVan.pdfPosudek oponenta práce102,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_LeVan.pdfPrůběh obhajoby práce33,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.