Title: Binomický a trinomický model oceňování opcí
Other Titles: Pricing Options Using Binomial and Trinomial Models
Authors: Abrahamová, Martina
Advisor: Marek, Patrice
Referee: Ťoupal, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17976
Keywords: binomický model;trinomický model;binomický strom;trinomický strom;call opce;put opce;americká opce;evropská opce;short pozice;long pozice;volatilita
Keywords in different language: binomial model;trinomial model;binomial tree;trinomial tree;call option;put option;american option;european option;short position;long position;stock volatility
Abstract: Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných datech. Práce je tvořena dvěma částmi, teoretická část se zabývá opcemi a následným odvozením obou modelů. Druhá, praktická část je věnována samotnému oceňování s využitím reálných dat v prostředí Microsoft Excel 2010 a následnému porovnání těchto výsledků se skutečností.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to price options using binomial and trinomial models and to use these models for pricing real options. This work is divided into two parts. Theoretical part describes options and shows a derivation of both models. The second practical part is devoted to pricing real options in Microsoft Excel 2010. Results are then compared with reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A13N0017P.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Abrahamova.pdfPosudek vedoucího práce190,46 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Abrahamova.pdfPosudek oponenta práce190,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Abrahamova.pdfPrůběh obhajoby práce38,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.