Title: T-spline objekty a jejich aplikace
Other Titles: T-splines and Application
Authors: Pešková, Irena
Advisor: Bastl, Bohumír
Referee: Lávička, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17980
Keywords: spline objekty;bézierovy objekty;b-spline objekty;nurbs objekty;t-spline plocha;zjemnění;uzlový vektor
Keywords in different language: spline object;bézier object;b-spline object;nurbs object;t-spline surface;refinement;knot vector
Abstract: Diplomová práce se zabývá teorií T-spline ploch. První část obsahuje shrnutí základních definic a vlastností Spline, Bézierových, B-spline, a NURBS křivek a ploch a předkládá definici T-spline plochy. Druhá část se zabývá aproximací bodů v prostoru a popisuje vlastní metodu jak toho docílit.
Abstract in different language: Master thesis deals with the theory of T-spline surfaces. The beginning part reviews fundamental definitions and features of Spline, Bézier, B-spline, and NURBS curves and surfaces, and introduces the definition of T-spline surface. And the second part focuses on finding the approximation of scattered 3D data points.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Irena_Peskova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Peskova.pdfPosudek vedoucího práce139,36 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Peskova.pdfPosudek oponenta práce208,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Peskova.pdfPrůběh obhajoby práce58,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.