Title: Úlohy pro Laplaceovu rovnici se singularitami v okrajových podmínkách
Other Titles: Conformal map and generalized Schwarz-Christoffel transformation
Authors: Hamáček, Martin
Advisor: Nečesal, Petr
Referee: Matas, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17992
Keywords: konformní zobrazení;Laplaceova rovnice;zobrazení vícenásobně souvislé oblasti;Schwarz-Christoffelova transformace
Keywords in different language: conformal map;Laplace equation;map of multiply connected domain;Schwarz-Christoffel transformation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá především teorií konformního zobrazení v komplexní rovině. Dále je zde uvedeno, jak hledat řešení Laplaceovy rovnice pomocí konstrukce vhodné holomorfní funkce a konformního zobrazení. Poté je zde popsána Schwarzova-Christoffelova transformace pro jednoduše souvislou oblast. Poslední část je věnována konformnímu zobrazení vícenásobně souvislých oblastí.
Abstract in different language: This thesis deals with theory of a conformal map in a complex plane. We explain how to solve Laplace equation by constructing holomorphic function and conformal map. In the next part we focus on Schwarz-Christoffel transformation for simple connected domain. The last part is devoted to a conformal mapping of multiply connected domain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Hamacek - Baklalarska prace.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Hamacek.pdfPosudek vedoucího práce159,03 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Hamacek.pdfPosudek oponenta práce228,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Hamacek.pdfPrůběh obhajoby práce33,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.