Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKuchta, Radomír
dc.contributor.authorMalinová, Anna
dc.contributor.refereeDrábek, Pavel
dc.date.accepted2015-06-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:40:19Z-
dc.date.available2014-10-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:40:19Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-27
dc.identifier63717
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18000
dc.description.abstractV této práci se zabýváme kvantitativním srovnáním exaktního řešení stacionární Schrödingerovy rovnice a Hartree-Fockovou aproximací základního stavu systému dvou interagujících elektronů. Ty zjednodušeně popisujeme jako systém dvou lineárních kvantových harmonických oscilátorů se speciálně zvolenou interakcí, která umožňuje jak exaktní řešení, tak analytické řešení Hartree-Fockových rovnic.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthartree-fockova metodacs
dc.subjectstacionární schrödingerova rovnicecs
dc.subjectkvantový harmonický oscilátorcs
dc.subjectinteragující fermionycs
dc.titleKvantitativní srovnání exaktního řešení a Hartree-Fockovy aproximace základního stavu ve zjednodušeném kvantovém modelucs
dc.title.alternativeQuantitative comparison of exact solution and Hartree-Fock approximation of basic state in simplified quantum modelen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this thesis we are concerned with quantitative comparison of the exact solution of a time-independent Schrödinger equation and the Hartree-Fock approximation of the basic state of a two-electron interacting system. We consider a system of two linear quantum harmonic oscillators with a specifically chosen interaction as a simplified description of the two-electron system. This interaction allows us to solve the Schrödinger equation exactly as well as to solve the Hartree-Fock equations analytically.en
dc.subject.translatedhartree-fock methoden
dc.subject.translatedtime-independent schrödinger equationen
dc.subject.translatedquantum harmonic oscillatoren
dc.subject.translatedinteracting fermionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce425,4 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Malinova.pdfPosudek vedoucího práce85,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Malinova.pdfPosudek oponenta práce126,75 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Malinova.pdfPrůběh obhajoby práce33,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.