Title: Geomorfologická analýza kamenných akumulací vrchu Žďár
Other Titles: Geomorphological analysis of the block accumulations on the Žďár hill
Authors: Sedláček, Pavel
Advisor: Mentlík, Pavel
Referee: Kopp, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18035
Keywords: Brdská vrchovina;Žďár u Rokycan;GMIS;makrogranulometrie;ERT;opadávání úlomků;klastry;zrnitostní analýza
Keywords in different language: Brdy uplands;Žďár near Rokycany;GMIS;ERT;macrogranulometry;debris fall;clastrs;particle-size analysis
Abstract: Předkládaná bakalářská práce řeší problematiku geomorfologické analýzy kamenných akumulací vrchu Žďár v severozápadní části Brdské vrchoviny nedaleko Rokycan na západě České republiky. Výzkum byl zaměřen na morfometrickou analýzu založenou na DMR. K pochopení zdejších stávajících procesů bylo použito několik metod. Kromě metod moderních, jako je například elektrická rezistivní tomografie (ERT), byly také použity metody mezi geomorfology již zavedené, jako je makrogranulometrie. Dále byla vytvořena mapa elementárních forem reliéfu a nespočet grafů, včetně mapových výstupů znázorňujících morfometrické analýzy rozložení nadmořských výšek, orientace svahů a sklonitosti svahů v zájmovém území. Mimo jiné byly prokázány důkazy recentních svahových procesů. Výstupem práce je návrh GmIS s vymezením jednotlivých elementárních forem.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with geomorphological analysis of the block accumulations of the Žďár hill at northernwest part of Brdy uplands near Rokycany in the western part of Czech republic. The research was aimed on morphometrical characteristics based on the DEM. To understand the ongoing processes on this location, several methods were used. Besides the modern methods, such as electrical resistance tomography (ERT), also some entrenched methods in geomorphology, such as the macrogranulometry. The map of elementary forms of georelief was created and also many charts, including morphometric analysis of elevation, aspect and map describing steepness of the slopes on this area. Evidences of recent activity of processes were proved as well. Output of the thesis represents suggestion of the functional GmIS with delineated elementary forms and debris accumulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEDLACEK_BP.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sedlacek-p.vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Sedlacek-p.oponenta.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sedlacek.PDFPrůběh obhajoby práce401,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.